شادیکده 2

این بلاگ صرفاً محلی برای شادی بوده و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشد

شادیکده 2

این بلاگ صرفاً محلی برای شادی بوده و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشد

محمدرضا هستم.دانشجوی اهل ملایر که در مواقع کل روز توی نت هستم و دو وبلاگ shadikade2.blog.ie و shadikade2.blogfa.com رو اداره میکنم